תקנון האתר

כללי

 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. אתר select"" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "סלקט פרו בע"מ", ח.פ. 512858150, שמשרדה הרשום ברח' הסדן 7 חולון 5881560 (להלן: "סלקט").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", המשתמש הוא כל אדם לרבות חברה.
 4. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד זה המסדיר את היחסים בין סלקט לבין המשתמש ו/או הלקוח המזמין באתר. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 5. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא את התקנון על כל סעיפיו וכי הוא מאשר ומסכים לכל האמור בו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או סלקט ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור להוראות תקנון זה.
 6. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 7. סלקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הוראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. רישומי המחשב של סלקט בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כשרות להשתמש באתר

 1. המשתמש מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).
 2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי סלקט רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. סלקט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

שירותים המוצעים באתר

1. מובהר כי סלקט אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, סלקט תהא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

הליך הרכישה

 1. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט").
 2. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל, ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך. סלקט תשתדל להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות של המוצרים הנמכרים. עם זאת, ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את סלקט.
 3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש, אך אינם כוללים דמי משלוח.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים שאינם נכונים עלולה למנוע מסלקט להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").
 5. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לסלקט עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, סלקט רשאית להשתמש במידע שיימסר על ידי המשתמש באתר לצורך שליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. משתמש אשר אינו מעונייi בקבלת דואר אלקטרוני מאת סלקט, יוכל לפנות לשירות לקוחות של סלקט במייל info@select.co.il ולבקש כי סלקט תסיר את פרטיו ממאגריה באשר לשליחת דוא"ל בקשור למבצעים או עדכונים.
 6. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה סלקט רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, והזמנתו לא תאושר. במקרה זה, סלקט לא תהיה מחויבת במכירת הפריט ולמשתמש ו/או המזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. סלקט שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 7. ההזמנה תרשם במחשבי סלקט וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של סלקט אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את סלקט. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של סלקט הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקה והובלת המוצרים

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות סלקט על פי בחירתו.

אספקה לבית המשתמש

 1. סלקט תספק למשתמש את הפריטים באמצעות דואר רשום או חברת שליחויות (להלן: "חברת השליחויות"). אספקת הפריטים על ידי חברת השליחויות תבוצע לאחר תיאום מראש טרם מסירת ההזמנה, ובתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 8 ימי עסקים).סלקט איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השליחויות, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל, או לישובים אשר הכניסה אליהם תוגבל מבחינה ביטחונית. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. משלוח באמצעות דואר רשום יבוצע על פי זמני האספקה של חברת דואר ישראל.
 2. סלקט אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. ככל שתסכים סלקט לספק את הפריטים אל אזורים אלו, סלקט לא תוכל להתחייב להגעת המשלוח תוך 7 ימי עסקים.
 3. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

איסוף עצמי מהחנות

 1. אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות סלקט, תשלח סלקט למשתמש הודעת SMS ו/או דוא"ל לכתובת המייל שהוזנה על ידי המשתמש בעת ההזמנה אודות דבר הגעתו של המשלוח לחנות. סלקט תשמור את הפריטים בחנות אליה הגיע המשלוח למשך 10 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים, תהיה סלקט רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סלקט בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות סלקט ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 2. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי סלקט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, ו/או בדואר ישראל במקרה שהמשלוח ישלח למשתמש בדואר רשום, ו/או כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת סלקט. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סלקט תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.
 3. מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות סלקט או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של סלקט.

ביטול הזמנה על ידי המשתמש ומדיניות החזרת מוצרים

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-9314719 כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

 1. במקרה של ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, יהא המשתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות סלקט לפי בחירתו . מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו), והתשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק- ועם התווית עליו כפי שהתקבל בצירוף חשבונית/פתק החלפה.
 2. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש החובה לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות סלקט. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות סלקט בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. ביגוד, הנעלה, תכשיטים, תיקים - בתנאי שאריזתם לא נפתחה. בהתאם להוראות משרד הבריאות- פרטי הלבשה תחתונה (תחתונים, חזיות, גרביונים, גרביים ובגדי ים) אינם ניתנים להחזרה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי לשימוש בחנויות סלקט תיעשה בחנויות סלקט, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת סלקט, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

יובהר, כי סלקט היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

ביטול עסקת הרכישה על ידי סלקט

סלקט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת סלקט, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות סלקט לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית סלקט לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, סלקט לא תהיה אחראית ולא תשא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

סודיות מידע

סלקט ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של סלקט, ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרת פרטיו האישיים של המשתמש ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של סלקט במייל: info@select.co.il. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה, ולצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת סלקט באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר סלקט. ויודגש; סלקט אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה . סלקט נעזרת בחברה חיצונית [פלא קארד] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת. אין באפשרותה של סלקט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי סלקט ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקט. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, סלקט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הנהלת אתר סלקט עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תיקן ובאיכות גבוהה. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה או ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים בין במחדל ובין במזיד ותקלות מכל סוג שהוא.

למרות האמור לעיל, סלקט תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי סלקט לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי סלקט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, סלקט תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

אחריות סלקט

 1. סלקט ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר סלקט שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא.
 2. נפלה טעות בתיאור הפריטים, לא יחייב הדבר את סלקט ו/או הנהלת אתר סלקט.
 3. בכל מקרה לא תשא סלקט באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
 4. סלקט אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או סלקט לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל התווית, ועל כן על המשתמש או המזמין לפעול על פי הוראות היצרן בדיוק רב.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סלקט במייל: info@select.co.il או בטלפון: 03-9314719.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר סלקט, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של סלקט בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר סלקט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר סלקט, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם סלקט בלא קבלת הסכמת סלקט מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר סלקט לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת סלקט מראש ובכתב ו/או בניגוד להוראות התקנון, ובכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו סלקט, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם סלקט פרו בע"מ, שם המותג (select), סימני המסחר של סלקט (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של סלקט בלבד. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה עיצוב הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, הנם בבעלות הבלעדית של סלקט, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין לפרסם, לשכפל, להפיץ, להעתיק, או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם סלקט נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא- ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.